SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU  2023

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MESAJIMIZ

 

Çevresel etkilerin azaltılması, enerji, su ve atık yönetimi, kültürel ve sosyal mirasın korunması, yerel halka ekonomik ve sosyal olarak fayda sağlama ve çevreyi koruma gibi sürdürülebilirlik kavramı içinde yer alan birçok konuda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın öneminin her geçen gün daha çok hissedildiği günümüz dünyasında üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeyi amaç edinmekte, çevre bilincinin çalışanlarımız tarafından benimsenmesi için çaba göstermekteyiz. Sürdürülebilirlik risklerinin etkin biçimde yönetilmesi ve sürdürülebilir büyümenin uzun vadeli stratejilerle sağlanmasına odaklanarak başarımızı her geçen gün arttırmayı hedeflemekteyiz.

 

 

 

Bu doğrultuda Blue Mudanya Hotel;

 

 • Tüm çalışanlarıyla birlikte doğa ve çevreyi koruyarak en iyi kalitede hizmet sunmak için gereken kararlılığa ve çalışma gücüne sahiptir.

 

 • Toplam kalite anlayışıyla hareket ederken, kalite yönetim sistemimizin dinamik yapısını korur, geliştirir ve etkinliğini sürekli kılarız.

 

 • İçinde yaşadığımız çevreyi korumak, yerel halka gerekli desteği vermek ve devamlılığını sağlamak amacıyla; Ülkemizde yürürlükte olan çevre mevzuat, kanun ve yönetmeliklere uyar, tüm yasal gereklilikleri eksiksiz yerine getiririz.

 

 • Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerini tespit eder, olumsuz etkileri, olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alır, hava, su ve toprak kirlenmesini, enerji tüketimini en aza indirgemek için gerekli önlemleri alır ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlar, tarihi yerlerin korunmasında gerekli desteği sağlarız. Faaliyetlerimizi kontrol eder ve sürekli iyileştiririz.
 • Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitim veririz.

 

 • Çevre bilincinin, sadece çalışanlarımızca değil, konuklarımız ve yetkili mercilerce de benimsenmesini sağlar ve sivil toplum örgütleri veya yerel birliklerle işbirliği yaparak çevre koruma projeleri üretilmesine katkıda bulunuruz.

 

 • Otelimiz misafirlerinin sağlığı ve güvenliği için; Gıda güvenliği yönetim sistemi uygulaması ile hijyen şartlarını ön planda tutar, sağlıklı gıda üretimi ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuat hükümlerine uyar, misafirlerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılar ve faaliyetlerimizi sürekli geliştirerek yenileriz.

 

KURUMSAL SORUMLULUK 

 

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevredeki toplum, kuruluşlar ve doğal yaşam alanları ile kurum arasında olumlu ilişkilerin sürdürülmesi; sosyal ve ekonomik etkilerinin mümkün olduğunca çevre ve bölge halkı için pozitif yönde ve faydalı olması, olumsuz etkilerinin azaltılması ve yok edilmesi yolunda çalışmalar yapmaktadır.

 

 

Kurumsal Sorumluluklarımız ; 

 

 

 • Çevre Dostu Olmak 

 

Faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz bölgede ve mümkün olduğunca ötesinde, çevrenin ve kültürel mirasın korunması adına artı kazandıracak çalışmalar yapmak; çevresel etkilerimizi kontrol altına almak öncelikli hedefimizdir.

 

 • Bölge Halkını Desteklemek

 

İstihdam ettiğimiz personellerin bölge halkından olmasına dikkat ediyoruz. Bu şekilde ekonominin çarpan etkisiyle, istihdam ettiğimiz personelin bölge içerisinde ekonomiyi canlandırmasına katkı sağlamaktayız. Aynı zamanda bölge halkının kendi bölgesinin dışında iş imkânları aramaktansa, bölgesinde kalmasına yardımcı oluyoruz.

 

 • Sürdürülebilir Turizm

 

Misafirlerimizin ve bölge halkının ihtiyaçlarının gelecek nesilleri düşünerek karşılanması, doğal kaynakların ve yaban hayatın korunması, enerji ve su tasarrufu sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır.

 

 • Fırsat Yaratmak

 

Turizm öğrencilerinin çalışma tecrübesi kazanmaları adına staj imkânı yaratıyoruz. Çalışan personellerimizi eğitimlerle ve kariyer yönetimi programı ile destekliyoruz. Mümkün olduğunca kendi çalışanlarımızı yetiştirerek, üst pozisyonlara kendi çalışanlarımızı yükseltmeyi ve birlikte büyümeyi amaçlıyoruz.

 

 

 

Sürdürülebilirlik Kapsamında Otelimizin Sorumlulukları ;

 

 

 • Geri dönüşüm ve yeniden kullanım fırsatlarını yaratmak ve değerlendirmek,

 

 • Enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek ve karbon salınımından dolayı oluşan

olumsuz etkiyi minimize etmek,

 

 • Su yönetiminin sağlanması,

 

 • Kültürel ve sosyal mirasın korunması,

 

 • Yerel halka ekonomik ve sosyal olarak fayda sağlama,

 

 • Neden olunan her türlü çevresel etkiyi azaltmak temel noktalarında
 • şekillenmektedir.

 

 

2023 Sürdürülebilirlik Raporu ;

 

 • Otelimizin çevresel, sosyal ve ekonomik performans değerlendirmesini,

 

 • Bu performansı artırmak adına belirlenen hedefleri,

 

 • Bu hedeflere ulaşmak için izlenecek strateji ve süreci,

 

 • Karşılaşılabilecek olası riskleri ve çözüm önerilerini,

 

 • Ekolojik dengeye katkıda bulunabilmeyi,

 

 • Çevreye etki edecek olumsuzlukları ve tehlikeleri minimize etmeyi ve gereken

önlemleri almayı,

 

 • Performans sonuçlarını en üst düzeyde tutma çalışmalarını içermektedir.

 

VİZYONUMUZ


Blue Mudanya Hotel, sunduğu kaliteli hizmet ve misafir memnuniyeti ile sektörün önde gelen oteli olarak, yurt içi ve yurt dışında, almayı hak ettiği ödülleriyle, tanınan bir oteldir. Çalışanların ve yöneticilerin birinci derecede tercih ettikleri huzurlu bir çalışma ortamında en iyi marka olmanın verdiği güvenle sürekli büyür ve gelişir.MİSYONUMUZ

 

Biz, turizm sektöründe, gerek ülkemiz gerekse dünyada söz sahibi olarak yeni yatırımlar için fırsatlar oluşturur, çalışanlarımızla bir ekol yarattığımıza inanırız. Sunduğumuz hizmetinkalitesiyle misafirlerimizin ülkemizden ve otelimizden her zaman memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlar, ülkemizin   tarih ve kültür tanıtımına katkıda bulunuruz.

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI 

 

 • Doğaya yaşama, çevreye ve insan haklarına saygılı, çalışan personelini ve tedarikçilerini destekleyen, misafirlerine karşı güler yüzlü olmak iş prensiplerimizdendir.
 • Çevresel Sürdürülebilirlik Politikası çerçevesinde hareket ediyoruz, 
 • Yerel/bölgesel kalkınma ve istihdamı destekliyoruz,
 • Çalışanlarımızın çalışma haklarına saygı duyuyor, yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde takip ediyoruz. 
 • Çocuk işçiliğin kaldırılmasını destekliyoruz. 
 • Çalışanlarımıza düzenli eğitimler vererek gelişim ve ilerleme fırsatı sunuyoruz. 
 • Çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli çalışma ortamı sunuyor, istek, öneri ve şikâyetlerini iletebilecekleri çeşitli imkânlar sunuyoruz. Çalışanlarımızdan gelen geri bildirimleri değerlendirerek yönetim sistemlerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz. 
 • Sıfır kaza ilkesiyle çalışarak, iş sağlığı ve güvenliğini kurumsal kültür haline getirmek istiyoruz.
 • Politikamızı işletirken ilgili taraflarımızın katılımına önem veriyor, gerektiğinde şeffaf bilgi sunuyoruz. 
 • Yerel/Bölgenin doğal ve kültürel mirasının ilgili misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendiriyoruz,
 • Misafirlerimizin tüm geri bildirimlerini değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda süreçlerimizi iyileştiriyoruz.
 • Binalarımızı ve konseptimizi tasarlarken, özel ihtiyacı olan misafir ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını düşünüyor, herkes için erişilebilir hizmet anlayışını benimsiyoruz. 
 • Tarihi, arkeolojik, kültürel ve manevi öneme sahip yerel/bölgesel mülklerin, alanların ve geleneklerin korunmasına ve gelişmesine katkı sağlıyoruz. 
 • Ürün/hizmet alımlarında niteliği ve kalitesini kullanıcılarla değerlendiriyor ve analiz ediyoruz. Tedarikçi seçiminde adil, dürüst ve tarafsız davranıyoruz. 
 • İnsan haklarına saygı duyuyor; dil, din, ırk, cinsiyet vb. her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Özel korumalı gruplar ve diğer savunmasız gruplara yönelik, ticari, cinsel veya başka herhangi bir istismar veya tacize karşıyız. Aile içi şiddet ve çocuk istismarına karşı alınacak tedbirleri destekliyoruz.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili mevzuata uygun hareket ediyor, süreçlerimizi geliştiriyoruz.
 • Faaliyetlerimizi, kendi iç dış hususlarımız, ilgili taraflarımızın ihtiyaç ve beklentilerini ele alarak potansiyel riskleri önceden analiz ediyor, sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda geliştiriyoruz. Risk Yönetimi Sürecini tüm iş süreçlerimizde ele alıyor, yeni fırsatlar elde etmeyi amaçlıyoruz. 
 • Sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda, Turizm sektöründe öncü, uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz.

 

 

 

2. ÇEVRE KORUMA VE ATIK POLİTİKASI 

 

 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz bölgede ve mümkün olduğunca ötesinde, çevrenin ve kültürel mirasın korunması adına artı kazandıracak çalışmalar yapmak; çevresel etkilerimizi kontrol altına almak öncelikli hedeflerimizdir.

 

 • Çevreye yaptığımız etkileri belirliyoruz ve kontrol altına alıyoruz.

 

 • Kirlilik ile ilgili risklere ve acil durumlara hazırlıklıyız; çevresel yasal düzenlemelere uyuyoruz.

 

 • Atık ayrıştırma ve atık miktarlarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması vb. faaliyetlerle sürekli çevresel performansımızı iyileştiriyoruz.

 

 • Oluşan atıkları ise hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin desteği ile kâğıt, plastik, metal, cam olarak ayrıştırıp doğaya geri kazandırıyoruz.

 

 

 

 • Atıkların geri dönüşüm/bertaraf aşamasına kadar takibini yapıyoruz.

 

 • Ana atık ünitesi bölümümüzde plastik, kâğıt- karton, metal, cam, organik atıklar ayrı ayrı istiflenerek atıklarımız, daha sonra geri dönüşümünün sağlanması amacıyla bertarafı için lisanslı firmaya teslim ediyoruz.

 

 • Kızartma amacı ile kullanılan bitkisel yağlarımızı, geçici olarak tehlikeli atık alanımızda depoluyoruz ve daha sonra geri dönüştürülmek üzere lisanslı firmaya teslim ediyoruz.

 

 • Personel alanlarında su sebili kullanılarak tek kullanımlık su tüketimini azaltıyoruz.

 

 • Personel el yıkama lavabo ve tuvaletlerde tekrar doldurulabilir sabunluklar kullanıyoruz.

 

 • Çalışanlarımızı tehlikeli kimyasalların dökülmesi durumunda alacakları tedbirler konusunda eğitiyoruz. 

 

 • Misafir ve personel alanlarına Atık ayrıştırma kovaları koyarak geri dönüşümlü atıkları ayırıyoruz.

 

 • Çevreye vereceğimiz zararı minimize etmek için tehlikeli atık oluşumuna neden olacak sistemleri azaltmaya çalışıp, katı atık üretimimizi büyük ambalaj kullanımıyla azaltmaya çalışıyoruz.

 

 • Çalışanlarımızı ve misafirlerimizi çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda teşvik ediyoruz.

3. KALİTE POLİTİKASI 

 • İşveren ile çalışanlarımız arasında karşılıklı güven, sevgi ve saygıyı oluşturmayı,

 

 • Bu duyguları hizmetlerimizin her aşamasında uygulayacağımız kalite prensibi ve sürekli iyileştirme ilkesiyle birleştirmeyi,

 

 • Misafirlerimizi odak noktası kabul etmeyi,

 

 • Tüm çalışanların katılımı ile misafir memnuniyetinin arttırılması için sürekli çaba harcamayı,

 

 • İş kazalarını ortadan kaldıran emniyetli, temiz ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamayı,

 

 • Çalışanlar arası karşılıklı güveni, anlayışı ve iletişimi arttırmayı,

 

 • Fikir alışverişini kolaylaştırmak ve bütün çalışanların katılımı ile takım ruhunu geliştirmeyi,

 

 • Yönetim sistemlerimizin etkinliğini ve verimliliğini sürekli geliştirmeyi, sorumlu, dürüst, ilkeli bir anlayışla ve profesyonel yönetimle, gülümseyen müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilirliği sağlamayı,

 

 • Konaklama sektöründe faaliyet gösteren şirketimizin itibarını her zaman korumayı ve yükseltmeyi,

 

 • Sektördeki gelişmeleri izleyerek bugün ve gelecekte müşteri beklentilerini karşılayacak hizmet sunmayı,

 

 • Kaliteden ödün vermeden verimli çalışmayı,

 

 • Ulusal ve uluslararası tüm yasal şartlara ve diğer gerekliliklere uygun yönetimi sağlamayı,

 

 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile tüm çalışanların katılımları ile oluşturulan yönetim sistemlerinin sürekliliğini sağlamayı,

 

 • Yönetim sistemlerinin uygulanmasında dijital çağın gerekliliklerine göre sektöre öncülük etmeyi,

 

Üst yönetim olarak taahhüt ederiz.

4. SATIN ALMA POLİTİKASI 

 

 • Satın alma da en önemli hedef kriter atıkları en aza indirmek ve satın almada sürekliliğin sağlanmasıdır. Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin;

 

 • Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiktlerine/sertifikalarına sahip olmasına,

 

 • Satın alım yapılırken yeniden kullanılma özelliği bulunan ürünler, depozitolu ürünler veya geri dönüşümsüz atık oluşturmayacak organik ürünler tercih edilmesine,

 

 • Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına,

 

 • Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor ve tüketiyor olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına,

 

 • Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına,

 

 • Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenler içermeyen vb. alternatifleri sunmalarına,

 

 • Yerli ve yerel üretim ve hizmet sağlayıcısı olmasına, 

 

 • Ülkemizin ve bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan, tanıtan ürün ve hizmet olmasına,

 

önem verir ve bu bakış açımızı paydaş tedarikçilerimize iletiriz. Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satın alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz.

 

5. ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

 

 • Faaliyetlerimizi yasal mevzuatlara, çevre ve iş güvenliği standartlarına uygun olarak gerçekleştiririz. Bunu sağlamak için;

 

 • Faaliyetlerimizin çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki etkilerini ve risklerini belirler, bu risklerin ortaya çıkmasını önlemek veya istenmeyen etkilerini azaltmak için gerekli tedbirleri alırız.

 

 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimi için amaç ve programlar oluşturur, bunları gözden geçirir, gerekli kaynak yatırımlarını yaparız.

 

 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatların gerekliliklerini yerine getiririz.

 

 • Kaza ve hastalıklara neden olabilecek tehlikeli ortamların ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğinin oluşmasını engellemek ve ortadan kaldırmak için gerekli kontrolleri yapar ve önlemler alırız.

 

 • Çalışanlarımızı eğiterek katılımlarını sağlarız.

 

 • Tedarikçilerimizi politikamız doğrultusunda çevre, iş sağlığı ve güvenliği standart ve mevzuatlarına uyumunu teşvik eder ve bu alanlarda işbirliği yapmaya özen gösteririz.

 

 • Misafirlerimizi çevreye duyarlılığımız konusunda bilgilendirilerek, tatilleri süresince doğaya saygılı olma ve korumak için katkıda bulunmalarını bekleriz.

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı hedefleriz.

 

 

6. ENERJİ VE SU TÜKETİMİ POLİTİKASI  

 

 • Enerji Yönetimi  

 

 • Sürdürülebilirlikle ilgili en önemli adımlardan biri enerji verimliliğini sağlamaktır. Öncelikle enerji kullanımı ölçülerek sorunlar belirlenmeli ve olası tasarruf alanları tespit edilmelidir. Düşük tüketimli ekipmanlar ve sistemler tercih edilmelidir. Otomasyon yönetimi ve izleme kaynakları kullanarak uzun vadeli iyileşme sağlanmalıdır. Bakım, gözetim ve izleme yoluyla enerji tasarrufları sürekli analiz edilmektedir.

 

 • Kazan Dairesi ve ısı merkezi; Kazan yanma verimliliği sürekli kontrol edilmekte olup yalıtım eksikliği olan yerler belirlenip düzeltme olarak yapılmaktadır. Kazanların baca gazı sıcaklıkları 90°C civarlarındadır. Bu durum enerjinin verimli kullanıldığını göstermektedir. Tesisat sistemi yalıtımlıdır. Ayrıca yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisinden faydalanılmaktadır. Kazanlarda baca gazı ölçümleri yapılmaktadır.

 

 • Tesisat yalıtımları; Bina kazan dairesinde bütün ısıtma ve soğutma hatlarına termal çekimleri yapılmıştır. Bu işlem sonucunda bütün ısıtma ve soğutma hatlarının yalıtımlı olduğu ve herhangi bir ısı kaybı gerçekleşmemektedir.

 

 • Eşanjör; Eşanjör, herhangi bir fiziksel temas olmaksızın aralarında sıcaklık farkı olan sıvı akışkanın (birbirine karışmaksızın) birinden diğerine ısı transferini sağlayan devre elemanıdır. Eşanjör uygulaması oldukça verimli ve hiçbir enerji tüketmeden çalışan çok verimli bir sistemdir. İşletmemizde kapalı havuz ısıtmasında eşanjör kullanılmaktadır.

 

 • Güneş enerjisi elektrik üretimi; Güneş enerjisi için otel çatısı üzerine 72 adet güneş kontrolünden oluşan bir sistem kurulmuş olup buradan elde edilen elektrik direk pano odasında bulunan busbarlara bağlı olarak elektrik üretip vermektedir enerjisi, sıcak su ihtiyacı için kullanılmakta. İşletmemiz elektrik tüketiminin bir kısmı güneş destekli sağladığı için elektrikten belli oranda kar elde edilmektedir.

 

 • Kapı ve pencereler; Otel ana giriş ve çıkış kapısı döner kapılı olup ısıtılan ya da soğutulan ortam ısısının kaybolması engellenmektedir. Ayrıca restoranımızdan teras alana çıkışta otomatik kapı kullanılmaktadır.

 

Aydınlatma; İşletmemizde aydınlatma ekipmanı genel olarak led sistemi ve tasarruflu ampuller kullanılmaktadır. Havuz aydınlatmaları, otel koridorları, retaurant, ala carte ve bar aydınlatmaları led olarak değiştirilmiştir. Bahçe aydınlatması timerlı sistem mevcuttur. Otelin ortak kullanım alanlarında hareket sensörlü fotoseller kullanılmaktadır. Otelin aydınlatma sisteminde tercih ettiğimiz ampuller genel olarak enerji verimliliğine yöneliktir.

 

 • Bahçe aydınlatması timerlı sistem mevcuttur. Otelin ortak kullanım alanlarında hareket sensörlü fotoseller kullanılmaktadır. Otelin aydınlatma sisteminde tercih ettiğimiz ampuller genel olarak enerji verimliliğine yöneliktir.

 

 • Odalarımızda elektrik sisteminin, misafirlerimiz odadan ayrıldığında otomatik olarak kapanmasını sağlayan energy saver sistemi kullanılmaktadır.
 • Tesisat sistemi; Otelimizin mekanik kısmında ısıtma, soğutma ve sıhhi tesisat sistemleri mevcut olup, bu sistemlerin bir kısmı  kazan dairesinde bir kısmı çatıda  bulunmaktadır. Isıtma sistemlerinde destekleyici olarak ısı geri kazanım sistemleri kullanılmıştır.  

 

 • Isıtma sistemi; İşletmemizde, wıesman marka 5 adet kaskat sistemi bulunmaktadır. Kazanlar yedekli çalışmakta olup ağırlıklı olarak sıcak su ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır. Periyodik kontrolleri yetkili servis tarfından yapılmaktadır.

 

 • Soğutma sistemi ; Çatı katında 11 adet  mıtsubıshı  dış ünite ve toplam 120 adet iç ünite bulunmaktadır. Her iç ünitenin kumandası ayrı olup odalarda bulununan iç ünitelerde balkon kapılarında manyetik swiç olmakla beraber balkon kapısı açılınca klima kendini otomatik olarak durdurmakta ve tasarruf sağlanmaktadır. İç ünitelerin filtre temizlikleri aylık olarak yapılmakta ve verimli çalışması sağlanmaktadır. Ayrıca lobi restoran kapalı havuz kat koridorları ısı geri kazanım sistemi bulunmaktadır.

Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz.

 • Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz.
 • Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere iş birliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız.
 • Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın almaya ve kullanmaya çalışırız.
 • Enerji Yönetim Sistemimizi dokümante etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı, gerektiğinde güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.
 • Enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız.

Su Tüketimi 

 

 • Sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanılmaktadır. Misafir odalarına su tasarrufu ile ilgili bilgilendirici “Çevre Kartı” yerleştiriyor ve çalışanlarımızı bu konuda eğitiyoruz. 

 

 • Otelimizde su tasarrufu ile ilgili çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır.

 

 • Tüm oda ve genel alan armatürlerine takılmış olan perlatör ile su akışı sınırlandırılmıştır. Düzenli olarak perlatör kontrolleri yapılmakta ve gerektiği durumlarda yenilenmektedir.

 

 • Misafir ve çalışan tuvaletlerinde tasarruflu ve/veya ikili sifon sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca tuvaletlerde suyun tasarruflu kullanılması için sticker bulunmaktadır.

Ortak alanlardaki tuvaletlerde fotoselli musluklar ve sensörlü pisuarlar kullanılmaktadır.

 

 • Duş başlıkları ve musluklarda, akan suyun tasarrufuna yönelik özel armatürler kullanılmaktadır.

 

 • Misafirlerimize Çevre Kartında su tüketiminin azaltılması için havluların ve çarşafların sürekli olarak değişmediği misafirin isteğine bağlı olarak değiştirildiğine dair kartlarımız mevcuttur.

 

 • Çalışanlarımıza suyun doğru kullanımı ve herhangi bir sızıntı durumunda bildirilmesi konusunda eğitimler verilmektedir.

Kimyasal Kullanımı

 

 

 • Kimyasal maddeler hayatımızda birçok alanda kullandığımız, hayatımızı kolaylaştıran ancak zararlı etkileri ile olumsuz sonuçlara da neden olabilen maddelerdir. Tesisimizde bakım-onarım faaliyetlerinde, temizlik faaliyetlerinde ve bahçe ilaçlamalarında kullanımı söz konusudur.

 

 

 • İşletme personelinin, deterjan ve dezenfektanları kullanılırken paketlerinde veya kutularında önerilen kullanım miktarlarını aşmamaları ve kullanım yöntemleri konusunda eğitilmeleri önemlidir. 

 

 • Kullanım alanlarına göre Mikro fiber bezler kullanılmaktadır.

 

 • Genel duş ve tuvaletlerde, ortak alanlarda tek kullanımlık malzemeler kullanılmamaktadır.

 

 • Lekelerin hızlı temizliği ve kimyasalların tasarruflu kullanımı için dozajlama sistemi kullanılmaktadır.

7. KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI  

 • İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz. 
 • Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
 • Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
 • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
 • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
 • Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
 • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
 • Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
 • Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

KARBON SALIMINI KARBON AYAK İZİ

 

Karbon Ayak İzi; küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen, sera etkisine yol açan gazların oluşumuna neden olan ve fosil yakıtların kullanımıyla atmosfere yayılan karbondioksit (CO2) salımının bireyin ve şirketlerin doğrudan veya kullandığı ürünlerin üretimi açısından enerji kullanımıyla dünyaya bıraktıkları zarar anlamına gelmektedir. Karbon salınımına toplam elektrik, lng, mangal kömürü, otel araçları, mazot tüketimi etki etmektedir.

 • Enerji verimliliği yüksek makine ve ekipman kullanarak tüketilen enerjiyi azaltmayı sağlamaya çalışıyoruz.

 

 • Geri Dönüşüm, otellerimizin içindeki cam, kâğıt, plastik, metal gibi atıkların, personellerin bilinçlendirme eğitimlerini arttırarak geri dönüşüm verimliliğini arttırmayı hedefliyoruz. Atıklar biriktirilerek geri dönüşüme kazanılırsa emisyon azaltımı sağlanır. Çünkü sıfırdan bir hammaddeyi üretmek için gereken enerji, yeniden kazanma için gerekenden daha fazladır. Örneğin 1 ton kâğıdın geri dönüştürülmesi ile 36 ton CO2 emisyonu atmosfere salınmamış olmaktadır.

 

 • Satın alımlarımızı mümkün olduğunca yakın bölgelerden yapmaktayız. Böylece tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılmasını hedeflemekteyiz.

 

Sürdürülebilirlik Kapsamında Personel ve Çalışma Hayatı

 

 

 • Çalışanlar işe başladıkları anda Oryantasyon Eğitimi programına alınarak, otelin tarihçesi, tesis içinde uyulması gereken kurallar, çalışanlardan beklentilerimiz, çevre çalışmalarımız, politikamız ve kalite yönetim sistemleri gibi konular hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 

 • Çalışanlarımızın branşlarında yetkin bireylerden oluşmasına önem göstermekteyiz.

 

 • Turizm öğrencilerinin çalışma hayatında tecrübe kazanmaları adına staj imkânı sağlamaktayız. Çalışanlarımızı eğitimlerle ve kariyer yönetimi programları ile desteklemekteyiz. Çalışanlarımızı mümkün olduğunca yetiştirerek ihtiyaç duyulan pozisyonları kendi bünyemiz dâhilinde karşılamayı amaç edinmekteyiz.

 

 • Çalışanlar için personel yemekhanesinde çıkan yemekler ücretsizdir. Ayrıca sıcak ve soğuk içecekler mevcuttur.